Snabbt och smart företagslån 24/7 ansök online

Snabba och smarta företagslån till småföretagare är avgörande för ekonomin

Hur får man ett snabbt och smart företagslån

Vi vet att det är en kamp att få finansiering för dig. Speciellt när du behöver en snabb företagslån för att hjälpa ditt företag att växa och bli lönsamt. Det är därför vi skapades. Snabba och smarta företagslån till småföretagare är avgörande för ekonomin.

Skatter och företagslån

För ägare till småföretag kan ett sätt att få en relativt låg skatt på uttag från det fåmannsbolaget vara att höja räntan på egna pengar som lånas ut till företaget. Så länge som den räntesats som används är marknadsrelaterad kommer räntan att beskattas som inkomst från kapitalet hos entreprenören till 30 procent kapitalskatt. Efter skatt kan företagaren behålla 70 procent av bolagets tillbakadragande. Räntekostnaden är avdragsgill för bolaget.

Lån till det företag där räntebeskattningen nästan alltid ger lägre skatt än lön och alltid lägre skatt än vad som beror på utdelning från bolaget för vilket bolaget först betalade bolagsskatt.

Exempel: Företaget betalar 10 000 i intresse för dig. Du betalar kapitalskatt med 30 procent. Skatten kommer att bli 3000 kr och ditt netto 7000, dvs 70 procent. Låt oss jämföra med den lägsta utdelningsskatten. Om företaget har 10 000 i vinst, kommer 2200 alltid att betala i bolagsskatt. Om resterande 7800 kan ges som kapitalbeskattad utdelning, kan mottagaren behålla 6240, dvs. 62 procent kvarstår av original 10 000.

Du måste emellertid låna ett rätt högt belopp till företaget för att få sådant intresse. Det kan vara emot vad du annars kunde ha investerat i dina pengar eller var annars du kunde ha haft intresse för dem eller en annan avkastning. De som är försiktiga kan inte sätta räntan högre än statsskulden plus en procentenhet vid upplåning till eget företag. Om det betalade räntan överstiger marknadsräntan - överskridande - blir det en helt annan skattestation. Skatteverket anser att överskridanden ska betraktas som en förtäckt utdelning. Räntan kommer därför att beskattas enligt reglerna om skatt på utdelning i små företag.

Det innebär att överräntan kan beskattas på ett sätt som gäller för utdelning från få företag. Den överbetalda kapitalskatten beskattas inom den kapitalbeskattade utdelningen. Om utdelningen redan har utnyttjats fullt ut i ordinarie utdelning under året beskattas den utdelade utdelningen i form av överskridanden som en särskild inkomst från anställning och placeras utöver lön och annan förvärvsinkomst när den vanliga skatten beräknas.

De små företagen är landets största arbetsgivare och står för 4 av 5 nya jobb.

Tyvärr har hälften av småföretag svårt att hitta externa medel för att växa och investera. Företag med 20 eller fler anställda använder ofta banklån för att växa affärer, men för de mindre företagen är det mycket ovanligt. Detta tyder på att de mindre företagen har svårt att erhålla företagslån från banken. Den skriver tidningen Entreprenör i sin senaste finansieringsrapport. Men var medveten om att du kan starta ett företag utan ett lån.Klicka här!

I många av de mindre företagen finansieras verksamheten med tillägg eller lån från ägare, familj och vänner. Factoring kan vara ett alternativ för de något större företagen som regelbundet fakturerar en stor del av sin försäljning. Allt detta tyder på att bankerna helt har givit företagslånemarknaden för de minsta företagen. Dessa företag hänvisas till andra källor. Entreprenörer föreslår bland annat att underlätta utmanare för större banker att öka konkurrensen på marknaden.

Enligt SCB finns cirka 1,5 miljoner aktiva företag. Cirka 99 procent av alla företag i landet är småföretag, det vill säga de har färre än 50 anställda.

Stora företag är vanligtvis vanliga på 30-dagars betalningstid

Trots att det finns en lag som anger att det maximala beloppet kan vara 30 dagar, om inget annat överenskommits, finns det större tendens för stora företag att standardisera på 30-dagars betalningsperiod och använda småföretag som om de var bank . Framför allt har mindre företag i Sverige svårt att låna pengar från de stora bankerna, vilket ökar behovet av snabba och kortsiktiga lösningar som oss. Därför kan det vara bra att ha en "backup", det vill säga att kunna låna pengar snabbt vid behov eller i tillväxt. Annars kan du få en betalningsanmärkning. Läs mer om det hos Kronofogden

Enligt en Corporate Social Manager, "Större leverantörer använder småföretag som banker genom att förlänga betalningstider, eftersom det gynnar dem ekonomiskt." Företagsägare förra året genomförde en undersökning som visade att 20 procent av företagen uppskattar att betalningstiderna har förlängts medan 77 procent ansåg att situationen var oförändrad.

Vi, här hos Quick Business Loans, säger att "Vi erbjuder företagslån till alla företag, till och med nystartade företag och enskilda företag kan låna. Vad företaget behöver är ett bankkonto. Vi gör en kreditanalys och betalar vanligtvis lånet inom 1 dag. Maximalt belopp är 250 000. Vi vill att det ska vara lika enkelt att ta ett företagslån som att köpa en bok online. "

Man försöker uppskatta risken för att företagen inte lyckas hantera sina betalningar

7 saker som kommer att leda om du får ett lån eller inte

Med några enkla tips kan du förbättra dina chanser.

  1. 1. Risk vs förmåga Som långivare är det värsta att företaget inte kan betala tillbaka sitt lån. Man försöker uppskatta risken för att företagen inte lyckas hantera sina betalningar. Det faktum att bolaget kan ha stora möjligheter är mindre intressant, eftersom en värdeökning gynnar ägarna, men i bästa fall kommer banken att få "endast" återlåningspengar.
  2. Thumbnail: Aktieägare är mer fokuserade på möjligheter, banker fokuserar på risker.

  3. 2. Kassaflöde kontra resultat Företagets vinst är bra. Men för långivaren är det viktigare att bolaget genererar kassaflöde så att företaget kan hantera avskrivningar och räntebetalningar. Om hela resultatet t.ex. blir upplåst i kundfordringar och lager, kommer det fortfarande att orsaka problem med kassaflödet.
  4. 3. Framtid vs. historia
  5. Många långivare ser i backspegeln istället för framåt. Varför fråga den förnuftiga. Statistiskt är det tydligt bevisat att det är mindre sannolikt för företag med en lång och stabil historia att gå i konkurs jämfört med företag som har en kort och / eller brokig historia. Förståelse och förståelse för företagets framtid kräver en stor förståelse från långivaren och att låntagaren kan presentera framtida planer på ett enkelt och trovärdigt sätt.
  6. 4. Privat eller på firman Ett företag är aldrig bättre än människorna bakom företaget. En personbedömning är därför en viktig faktor för att förstå företagets risker. En slarvig person med t.ex. Betalningsanmärkningar väger därför mycket mer negativ än en privatperson med en bra, välorganiserad och stabil ekonomi.
  7. 5. Förväntningar mot hopp Många företagare förväntar sig att framtiden ska se mycket bättre ut. Det är bra i entreprenörens karaktär. Tyvärr är dessa förväntningar ofta hopp. Som lån sökande bör du visa avtal på ett enkelt och trovärdigt sätt och förklara varför dina förväntningar inte bara är lyckliga förhoppningar.
  8. 6. Kundberoende vs kundförtroende Är ditt företag beroende av ett litet antal kunder, eller kanske till och med en enda större kund, vilket är huvuddelen av försäljningen? Vad händer om företaget tappar kontraktet? Visa på mötenstider och kundens förtroende för att ditt företag har så att långivaren känner sig trygg i sin analys.
  9. 7. Beställ och spara vs. Pengar till fredag Är du redo att räkna i siffrorna eller är du inte klar med pengar som är tillräckligt för veckan? Planering och förutsägbarhet är lika viktigt för dig som företagare, som det är för banken.

Så här bokför du företagslån

Vi får många frågor om hur man gör företagslån. Många småföretagare hanterar sina egna konton och undrar hur man gör företagslån. Det är enkelt att posta om du använder ett Fortnox, Visma, Speedleger eller SPCS redovisningssystem, och nedan är ett exempel.

Boka företagslån från företagslån

Våra lån är kortfristiga (mindre än 12 månader) och måste bokas på ett 28-konto, till exempel 2840. När du får lånet på ditt företags bankkonto kan du skicka det enligt följande:

Inlösenlånet / företagskrediterna registreras på samma sätt, oavsett om du använder företagslånet för löner, aktier, investeringar eller något annat. Läs mer om hur du bokför företagslån

Bolagslån från våra företagslån sparas på samma sätt som kortfristiga banklån. Om du är osäker bör du kontakta en revisor eller din revisor.

Vänta inte, ansöka om ett företagslån idag!

Det är snabbt, säkert och väldigt lätt att få ett företagslån från oss. Ansök idag!